Публiкацiї

Виробництво азоту бобовими

11/06/2018

Що потрібно насінині?

Одним із ефективних рішень в технології вирощування бобових є методи створення оптимальних умов для проходження процесів азотфіксації. Досить вивченим є процес проростання насіння бобових від використання води і температурних вимог до здатності примножувати урожай зерна в 500 разів.

Бобові рослини є потенційними виробниками азоту. Виробництво азоту відбувається внаслідок взаємодії між рослиною та колонією бактерій. Бактерія, що колонізує кореневу систему вже перетворює Nіз повітря в органічний азот, який використовує рослина. Тому якісно проведена інокуляція приносить від 180 до 200 кг азоту на гектар (= 70% від потрібної норми).

Кобальт підвищує інтенсивність засвоєння атмосферного азоту, сприяє розмноженню бульбочкових бактерій. Рослини споживають кобальт у вигляді іонів Со+ або хелатів у невеликій кількості (0,02-0,5 ppm). Кобальт є необхідним мікроелементом для організмів, які зв'язують атмосферний азот, зокрема для бобових, адже завдяки йому активізується багато ферментативних реакцій, причому він активізує дію аргінази, лецитинази, карбоксилази.

Молібден є одним із найголовніших каталізаторів формування й розвитку бульбочок, а також роботи бульбочкових бактерій, сприяє росту коренів, прискорює розвиток і стимулює діяльність бульбочкових бактерій, підсилює синтез хлорофілу. Мо входить до складу ферменту нітрогеназа, який сприяє біологічній фіксації азоту атмосфери.

Молібден  і  Кобальт  відіграють важливу  роль  в  процесі  фіксації  атмосферного  азоту бульбочковими  бактеріями,  але  вони  містяться  у  недостатній кількості у ґрунті.

Компанія Уніфер пропонує для покращення процесу азотфіксації інноваційну суспензію КоМо для обробки насіння бобових культур.

 

Вуксал КoMo – інноваційна суспензія з високим вмістом молібдену  та  кобальту,  рекомендується  для передпосівної  обробки насіння  бобових  культур, яка  покращує  процес  азотфіксації, за  рахунок  чого підвищується  урожайність  і  якість  продукції.  Його  можливо використовувати  в  поєднанні  з  іншими  препаратами  для обробки  насіння  (протруйниками,  інокулянтами  тощо). Спеціальні  добавки,  які  входять  до  складу,  забезпечують рівномірний  розподіл  препарату  та  має  відмінні  властивості прилипача на поверхні насіннєвого матеріалу.

За результатами проведених досліджень в ФГ «Макалюк» при використанні КоМо 1л/т для обробки зерна було отримано прибавку до врожаю 2,5 ц/га, що становило 8,1% у порівнянні із контролем.

 

Інші публікації