Про Вуксал

Бажаєте отримувати актуальну інформацію від нас?

Чому саме листкове живлення?

Змінюється клімат – змінюється сільське господарство!

Позакореневе підживлення, є важливим заходом у сучасному сільськогосподарському виробництві. Воно набуває  все  більшого  значення як необхідне доповнення до ґрунтового удобрення. Для цього є беззаперечні переваги: детальніше...

Роль мікроелементів:
Організація ефективного мінерального живлення робить вирощування сільськогосподарських культур високорентабельним, виправдовуються затрати на елітне насіння, пестициди і комплекси польових і збиральних робіт. Важливе значення в ефективності живлення рослин мають макро-, мезо- і мікроелементи. Незначна кількість використання рослиною мікроелементів ніяк не зменшує їх значення в біохімічних процесах. Всі рослини можуть нормально розвиватись лише за умови достатнього забезпечення кожного з цих елементів, оскільки вони входять до складу найважливіших ферментів, вітамінів, гормонів та інших фізіологічно-активних речовин, що мають важливе значення у рості та розвитку рослин.

Бор
(B)

важливий компонент клітинних стінок

необхідний для транспортування цукру

відіграє істотну роль в проростанні пилку і росту пилкових трубок

Марганець
(Mn)

компонент різних ферментних систем

бере участь в синтезі хлорофілу

важливий антиоксидант

Цинк
(Zn)

сприяє кущінню

компонент ферментів

збільшує життєздатність пилку і насіння

участь у найважливіших процесах обміну

Мідь
(Cu)

стабілізує рослинні тканини

важливий для фотосинтезу

приймає участь у репродуктивних процесах

каталізує різні обмінні процеси

Молібден
(Mo)

активізує різні ферменти

частина нітратредуктази

важливий для бобових ( для симбіозу з бульбочковими бактеріями)

Залізо
(Fe)

бере участь у синтезі хлорофілу

участь у важливих окисно-відновних реакціях

грає важливу роль в поділі клітин і рості

Середній винос мікроелементів зерновими культурами

Мікроелемент

Виніс, г/т

Винос із урожаєм 60 ц/га

Винос із урожаєм 100 ц/га

Борffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffff42ffffffffffffffffffffffffffffffffff70ffffffffffffffffff
Мідь5 - 730 - 4250 - 70
Марганець20 - 40120 - 240 
200 - 400 
Молібден0,5
Цинк30 - 40180 - 240
300 - 400
Залізо50 - 60300 - 360500 - 600

Джерело: Kerschberger und Marks, 2005.