Доступність для рослин

Бажаєте отримувати актуальну інформацію від нас?

Вуксал є:

...повністю доступні для рослин, при цьому найкращі по швидкості і ефективності поглинання та використання рослиною;

Розглядати надходження поживних речовин в єдиному аспекті «Де більше міститься – там більше використовується» поширена помилка! Важливо не тільки скільки «міститься», але й скільки з них проникає в рослину і скільки з них використовується нею. Давно відомо і достатньо вивчено наукою, що водорозчинність поживних речовин має вирішальне значення для споживання листком. Тільки листкові добрива з водорозчинними поживними речовинами можуть швидко і ефективно поглинатися листком і далі використовуватись рослиною. Це особливо стосується мікроелементів.

На основі повної хелатизації катіонів мікроелементів за допомогою хелатизатора ЕДТА Вуксал можуть містити широкий спектр різних елементів. Без такої хелатизації, яка захищає елементи живлення, вони б реагували між собою утворюючи нерозчинні солі, які є недоступними для рослини. Хелатизація – це свого роду важлива ознака якості. Деякі інші листкові добрива заявляють на етикетці високий вміст поживної речовини, без того, щоб перекрити дієвість кількістю.

В дослідах проведених в Університеті Бонна (Німеччина, Др. Хунше, 2014 р.) на прикладі Mn і Zn неодноразово доведено, що не стільки концентрація певних поживних елементів має вирішальне значення для споживання через лист, а їх розчинність, яка залежить від виду і якості формуляції.

Наступний графік пояснює різницю в проникненні крізь кутикулу простої солі (сульфат Mn), погано розчинної солі (карбонат Mn) та повністю готовим продуктом Mn-EDTA з додатковими добавками і вмістом інших поживних речовин, які містяться у Вуксал Грейн.


Джерело:  Versuch Dr. Hunsche, Uni Bonn, 2014

Постановка експерименту:
Різні продукти марганцю випробовувались в спеціальній камері на ізольованій кутикулі. Мова йде про зовнішній шар листка, який діє як «вхідний бар’єр» в рослину для поживних речовин листкових добрив. Потім визначали відсоток проникнення поживної речовини крізь кутикулу протягом 48 год. Цей експериментальний підхід забезпечує індикацію швидкості та ефективності поглинання поживних речовин через лист. Високоякісне позакореневе підживлення повинно характеризуватися швидким і ефективним поглинанням.

Результати експерименту і висновки:
Представлені у графіку числа – це середні з дев’яти повторень значення. Різниця статистично достовірна. Експеримент наочно демонструє перевагу суспензії на основі Mn-EDTA (в складі Вуксал Грейн) порівняно з іншими продуктами на основі Mn-карбонату та Mn-сульфату. Найбільш краще проникнення відбувається у випадку ЕДТА-хелатизованого марганцю в складі Вуксал Грейн. Рослини можуть використовувати запропоновані в цій формі поживні речовини значно швидше і більш ефективно. І навпаки, прості солі, важкорозчинні карбонати, а також оксиди не проникають в рослину, або помітно затримуються на поверхні листка, що підтверджується також літературними даними експериментів з листковими добривами на цілих рослинах.

НАЗАД